การคำนวณค่าไฟฟ้า

119 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY MANAGEMENT

การคำนวณค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างการคำนวณค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าที่สถานประกอบการต้องจ่ายประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  • ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 
  • ค่าพลังงานไฟฟ้า
  • ค่าบริการ
  • ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
  • ค่า FT

เรามาเริ่มคำนวนค่าไฟแต่ละส่วนกันเลยดีกว่า (ดูภาพประกอบ)

1.ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

เนื่องจากสถานประกอบการนี้เป็นผู้ใช้ไฟประเภท 422 จึงคิดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ที่ 132.93 บาท/กิโลวัตต์ และคิดที่ช่วง Peak

หาค่า Peak

P (Peak)  = (เลขที่อ่านครั้งหลัง x ตัวคูณ) - (เลขที่อ่านครั้งก่อน x ตัวคูณ)

                = (36.373 x 3000) -(36.160 x 3000)

                = 639 กิโลวัตต์

ดังนั้น ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด = 639 x 132.93 = 84,942.27 บาท


2.ค่าพลังงานไฟฟ้า

ตามบิลค่าไฟ ค่าพลังงานไฟฟ้า P = 26940 หน่วย  OP = 42960 หน่วย  H = 136170 หน่วย

ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง P = 4.2097 บาท/กิโลวัตต์ , OP และ H = 2.6295 บาท/กิโลวัตต์

ดังนั้น ค่าพลังงานไฟฟ้า = (P x 4.2097) + (OP x 2.6295) + (H x 2.6295) = 584,431.66 บาท

 

3.ค่าบริการ 

ค่าบริการ  = 312.24 บาท/เดือน


4.ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ = กิโลวาร์ส่วนเกิน x ค่าชาร์จ

กิโลวาร์ส่วนเกิน = กิโลวาร์ตามบิลค่าไฟ - (ค่าสูงสุดของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด x 0.6197) 

ดังนั้น กิโลวาร์ส่วนเกิน = 510 - (720 x 0.6197) = 64 (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)

ค่าชาร์จ = 56.07 บาท/กิโลวาร์

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ = 64 x 56.07 = 3,588.48 บาท

 

5.ค่า FT

ค่า FT = ค่าพลังงานไฟฟ้า x ค่า FT ที่กำหนด

           = (26940+42960+136170) x -0.3729

           = -76,843.50 บาท


ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้า = (ผลรวมข้อ 1-5) + Vat 7% = 638,181.33 บาท

 

*** การคิดค่าไฟฟ้า ต้องคิดตามอัตราที่การไฟฟ้าประกาศขณะนั้น

 

เรียบเรียงโดย

คมสันติพงษ์ ณรงค์มี


Powered by MakeWebEasy.com