ข้อกำหนดและมาตราฐาน

55 จำนวนผู้เข้าชม  |  MACHINE SAFETY

ข้อกำหนดและมาตราฐาน

ข้อกำหนดและมาตราฐานยุโรป

ข้อกำหนดและมาตรฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรและส่วนประกอบความปลอดภัย ในสหภาพยุโรปได้มีการกำหนดมาตราฐานสำหรับระดับต่ำสุดของสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ผลิตในทุกประเทศสมาชิกมีการปฏิบัติตามและมีเป็นคำสั่งในกฎหมายแห่งชาติ

เครื่องจักรที่วางขายในตลาดตั้งแต่ปี 2010 จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด 2006/42 / EC สำหรับเครื่องจักรเก่าก่อนหน้านั้นยังใช้ข้อกำหนด  98/37 / EC ได้

แม้ว่าข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับยุโรป แต่ก็มีผลกับเครื่องจักรที่นำเข้าสู่ยุโรปเช่นกัน และแนวทางดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนใช้ได้ในระดับสากล

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนด 2006/42 / EC,คือเพิ่มระดับความปลอดภัยของเครื่องจักรภายในสมาชิกของสหภาพยุโรปให้เท่าเทียบกัน 

 

มาตรการความปลอดภัย ตามวิธีการ 5 ขั้นตอน มีดังนี้

1. กำจัดหรือลดความเสี่ยงด้วยการออกแบบให้มีความปลอดภัย
2. ย้ายงานที่มีความเสี่ยงออกนอกพื้นที่
3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
4. แนะนำข้อมูลการใช้งานอย่างปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง
5. ใช้คำเตือนเป็นรูปสัญลักษณ์แสงเสียง ฯลฯ  

 ถ้าหากเรากำจัดความเสี่ยงด้วยวิธีการออกแบบให้มีความปลอดภัยภัยแล้ว สามารถกำจัดความเสี่ยงได้หมดก็ไม่จำเป็นต้องทำข้อต่อไป แต่หากยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำตามข้อที่เหลือจนกว่าความเสี่ยงจะหมดไปหรืออยู่ในระดับที่พอทนได้

 

ตัวอย่างของมาตรฐาน EN / ISO ที่ใช้เป็นประจำ

EN ISO 12100  Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

EN ISO 13857 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

EN 349(ISO 13854) Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN ISO 13850 Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design

EN 574 Safety of machinery – Two-hand control devices – Functional aspects – rinciples for design

EN ISO 14120 Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN ISO 13849-1 Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design

EN ISO 13849-2 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation

EN 62061 Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

EN ISO 13855 Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

EN ISO 14119 Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection

EN 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

 

มาตราฐานความปลอดภัยสำหรับระบบควบคุม

ปัจจุบันมาตรฐาน EN 954‑1ได้ถูกยกเลิกและถูกแทนที่ด้วย EN ISO 13849‑1 (PL, Performance Level) และ EN 62061 (SIL, Safety Integrity Level)

PL คือการวัดความน่าเชื่อถือของฟังก์ชั่นความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (a-e) โดยการคำนวณหาระดับ PL เราจะต้องทราบ categories B, 1-4 / MTTFd / DC / CCF

การประมาณความเสี่ยง 

การหา performance level required (PLr)

ในการเลือกหา Safety devices มาใช้กับเครื่องจักร เราต้องทราบก่อนว่าระบบของเรามี PLr เท่าไร แล้วเลือก Safety devices ที่มี PL*มากกว่าหรือเท่ากับ PLr ถึงจะถือว่าผ่านมาตราฐาน แต่กระนั้นก็ยังต้องคำนึงวิธีการต่อใช้งานรวมทั้งจำนวน Safety function ที่ใช้ ซึ่งมีผลทำให้ระดับ PL ลดลงแม้ว่าเราจะเลือก Safety device ระดับสูงสุดมาใช้ก็ตาม 

* ต้องพิจารณาอุปกรณ์ทั้งระบบ ( Input Logic Output)  

 


 


Powered by MakeWebEasy.com