Safety controller

84 จำนวนผู้เข้าชม  |  SAFETY DEVICES

Safety controller

Vital Safety Controller

การต่ออุปกรณ์ความปลอดภัยหลายตัวควบคุมเอาต์พุตเดียวกันเพื่อให้บรรลุความปลอดภัยขั้นสูงสุดนั้นทำได้ไม่ยาก แต่การเชื่อมต่อแบบอนุกรมนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุความปลอดภัยขั้นสูงสุด PLe แต่ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย Vital ซึ่งมีความสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ความปลอดภัยได้สูงสุด 30 ชุด และยังคงบรรลุความปลอดภัยขั้นสูงสุด PL e

  

Model : Vital 1 (2TLA020052R1000)

Safety module with one single channel input for dynamic sensors. Relay outputs 2NO.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com